Abhinetri

Adyaksha

Angaaraka

Anjada Gandu

Bahaddur

Crazy Star

DK

Gajakesari

Gharshane

Goa

Jackson

Khushi Khushiyagi

Krishna Leela

Love in Mandya

Maanikya

Mr. and Mrs. Ramachari

Mythri

Raja Rajendra

Rhaatee

Shivam

Siddhartha

Ugramm

Ulidavaru Kandante

Vasundhara